Athlete Yi JIANG

Yi JIANG

Licenciée FFTRI
PARIS SPORT CLUB
Née en 1984