Athlete Thomas PAYEN

Thomas PAYEN

Licencié FFTRI
TRIATHLON CLUB NANTAIS
Né en 1990